Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı Artışı Hk. PDF Yazdır E-posta
Yazar Mir Mali Müşavirlik   
Pazartesi, 02 Eylül 2013 11:44

19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6385 sayılı Yasanın 9’ncu maddesiyle yapılan düzenlemede 01.09.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81’nci maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. Bu primin tamamını işveren öder. Bu oranı %1,5 oranına düşürmeye ya da %2,5 oranına artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir.

1 Eylülden itibaren işçi ücretleriyle ilgili sigorta prim oranları aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir.

SGK PRİM ORANLARI

 4/a Kapsamındaki Sigortalılar (İşçiler) İçin Prim Oranı

(01.09.2013′den İtibaren)

 Sigorta Kolu

İşçi Payı (%)

İşveren Payı (%)

Toplam

 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası

9

11

20

 Kısa Vadeli Sigorta Kolları (İş Kazası ve  Meslek Hastalıkları, Hastalık, Analık  Sigortası)

-

2

2

 

 

 

 Genel Sağlık Sigortası

5

7,5

12,5

 TOPLAM

14

20,5

34,5

 

Yapılan değişiklik doğrultusunda 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 2 olarak uygulanacaktır.

 

bottom
© Bu Site Muhasebe Türk Güvencesi İle Telif Haklarına Sahiptir
Web Tasarım: VKC